Saturday, January 2, 2010

چهل منبر

مراسم عزاداري امام حسين(ع) در دهه اول محرم، در همه جاي ايران با برپايي تكيه‌ها و راه انداختن هيأت‌هاي سينه‌زني و زنجيرزني و برنامه‌هايي از اين دست برگزار مي‌شود؛ اما آن‌چه در تاسوعاي لاهيجان اتفاق مي‌افتد، در نوع خود بي‌مانند است.
چند روز قبل از فرا رسيدن تاسوعا، عده‌اي از كسبه قديمي شهر، شمع‌هاي رشته‌اي تهيه مي‌كنند؛ شمع‌هايي كه با آغشته شدن به موم، روي رشته‌هاي پنبه‌اي تقريباً ضخيمي ساخته مي‌شود. آن‌ها شمع‌ها را در بسته‌هاي ۴۰ تايي در كنار بسته‌هاي ۴۰ دانه‌اي خرما بر طبق‌ها مي‌چينند و به افرادي كه مي‌خواهند در مراسم "چهل منبر" شركت كنند مي‌فروشند.
البته بعضي‌ها به‌جاي خرما، سكه همراه خود مي‌آورند. اين مراسم بعد از اقامه اذان مغرب در كوچه‌هاي قديمي و پيچ در پيچ شهر با حضور مردمي كه از قبل وسايل برگزاري مراسم را تهيه كرده‌اند، آغاز مي‌شود.ساكنان كوچه‌ها، به‌ويژه آنان كه عصرهاي پنج‌شنبه در خانه‌هايشان روضه برپا مي‌كردند، منبرهاي كوچكي را جلوي در خانه قرار مي‌دهند و بر روي آن، سيني‌ای از آتش و دو ظرف خالي و يك ظرف برنج خام مي‌گذارند.
مردم با نذر و ذكر صلوات، شمعي را در سيني آتش مي‌اندازند و بعد خرما يا سكه‌اي را داخل ظرف مخصوص مي‌گذارند، در عوض چند دانه برنج خام برمي‌دارند و داخل كيسه همراهشان مي‌ريزند و همين‌گونه كوچه‌هاي تاريك روشن و تو در تو را پشت سر مي‌گذارند و تا افروختن چهلمين شمع در چهلمين منبر، كارشان را ادامه مي‌دهند و در پايان راهي خانه‌هايشان مي‌شوند و برنج‌هاي جمع‌شده را در كيسه‌هاي برنج خانه مي‌ريزند تا خير و بركت و فراواني، برايشان فراهم شود