Saturday, November 28, 2009


ابرها مجنون میکنند مرا

Thursday, November 26, 2009عکسها اسکن شده

Sunday, November 22, 2009


جایی گفته بود:
پائيز بهاري است كه عاشق شده است

Monday, November 9, 2009

Tuesday, November 3, 2009

دیوار


دیوار
دیوار پیر
دیوار350 ساله
دیواری که هزارجور آدم دیده از چندین نسل
هزار جور اتفاق دیده از نوع خوب و بدش
یه عالمه تولد ومرگ
و یه عالمه سبزینه که در آغوشش رشد کردن و مردن
کاش میشد پای حرفهای این دیوار مینشستم

Friday, October 2, 2009

Sunday, September 27, 2009

برف برف برف

بهترین فصل خدا

Saturday, September 26, 2009

Friday, September 25, 2009
خمیدگیِ کمرشون،چینوچروک دستاشون که حتی از دور هم به وضوح دیده میشد...خبر از سختیهای زیاد داره

Sunday, September 20, 2009


همه دختر بچه ها تو این سن عاشق این چادر گلداران


وقتی این عکس رو میگرفتم یه تجربه جالب داشتم:عکاسی کردن وقتی چادر گلدار سرداشتم

Tuesday, September 8, 2009

Monday, August 31, 2009

Friday, August 28, 2009

Wednesday, August 26, 2009